การรับประกันสินค้าสำหรับผู้ซื้อล้อจากโรงงานและผู้ซื้อล้อจากผู้กระจายสินค้า
ของ บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ โดยยึดถือวันที่ผลิตจากโรงงานมีดังนี้

  • รับประกัน 36 เดือนในด้านการเสียหายของโครงสร้างล้อ
  • รับประกัน 12 เดือน ในด้านสีภายนอก
  • รับประกัน 6 เดือน ในด้านสีโครม / สีเคลือบเงา

การเคลมหรือการคืนสินค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีเอกสารด้านการซื้อขาย/ใบเสร็จหรือเอกสารอื่นที่จำเป็นประกอบด้วย เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นล้อที่ผลิตขึ้น จากทางโรงงานจริง และอยู่ในเวลาการรับประกัน

ทางโรงงานจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • ล้อเสียหายจากชนหรือกระแทกกับขอบทาง ตกหลุม หรือ กระแทกกับของแข็ง
  • ล้อมีการดัดแปลงจากเดิม เช่นแก้ รูพีซีดี , เซ็นเตอร์บอร์ หรือพ่นสีบนล้อ เป็นต้น
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรถที่ผิดกับล้อ
  • ล้อที่ใส่สำหรับรถแข่ง,ใช้บนถนนที่ไม่เหมาะสมหรือ สภาพอากาศที่ผิดปกติ